Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj admiral's; of an admiral: okręt ~ flagship

Słownik morski polsko-angielskiIwona Kienzler

admiral; of an admiral