Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna zespół nadpobudliwości psychoruchowej;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ADHD

zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)