Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) znakomity, doświadczony, biegły, zręczny;

(Noun) ekspert, znawca/znawczyni, mistrz(yni);
adept at (doing) sth - biegły w czymś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj biegły (at/in sth w czymś)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

biegły, zręczny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

mistrz

znakomity

wprawny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ekspert, znawca

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EKSPERT

ADEPT

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zręczny

Wordnet angielsko-polski

(someone who is dazzlingly skilled in any field)
as, tuz
synonim: ace
synonim: champion
synonim: sensation
synonim: maven
synonim: mavin
synonim: virtuoso
synonim: genius
synonim: hotshot
synonim: star
synonim: superstar
synonim: whiz
synonim: whizz
synonim: wizard
synonim: wiz

Słownik internautów

biegły

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

doświadczony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

adepts of enigmas to which men could have no access, and boys no conception.
znawczynie tajemnic, nieosiągalnych dla mężczyzn niepojętych dla chłopców.

TED

Terrorist groups are adept at exploiting the possibilities provided by failed states.
Grupy terrorystyczne mają ogromne doświadczenie w korzystaniu z możliwości, jakie oferują niesprawne państwa.

statmt.org

We are adept at legal terminology, but we do not appear to be good at communicating directly with our citizens.
Doskonale radzimy sobie z terminologią prawną, ale słabo nam idzie bezpośrednia komunikacja z obywatelami.

statmt.org

They'd become extremely adept at living with us.
Kiedy zacząłem się im przyglądać, dostrzegłem, że stały się ekstremalnie przystosowane do życia z nami.

TED

Children are incredibly adept at climbing trees.
Dzieci są biegłe we wspinaczce po drzewach.

TED

Those aged between 16 and 24 are particularly adept at this juggling act, and are mopping up more media than any other age group.

www.guardian.co.uk

Young scientists such as Brian Cox and TV series like The Wonders of the Solar System bring glittering scientific images into homes, while the Science Museum and the Wellcome Trust have proved adept at scientific showmanship, presenting complex issues - including shows on stem cell research, DNA databases and other subjects - in a highly accessible manner.

www.guardian.co.uk

But our brains are so remarkably adept at putting unused neurons and virgin synaptic connections to other uses.

www.guardian.co.uk

Like Grinderman's previous singles, Get It On and No Pussy Blues, Heathen Child is a scouring, ferocious din built around Cave's rudimentary explorations of the guitar, an instrument he only took up a couple of months before the band recorded their 2007 debut album ("What do you mean, have I become more adept?" he deadpans.

www.guardian.co.uk

"What, you're saying I wasn't adept before? Would you ask Jimi Hendrix that question on his second album?").

www.guardian.co.uk

Now I have a feeling he's equally adept at it.
Teraz mam wrażenie, że jest w tym ekspertem.

The current situation is that young people tend to be more adept at the use of new technologies than the older generation.
na piśmie. - (PL) W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z sytuacją, gdy generalnie młodsze pokolenie zna się lepiej na technikach komputerowych niż osoby starsze.

You think I'm upset because you might not be adept?
Myślisz, że się denerwuję, ponieważ nie jesteś ekspertem?

I'm entirely adept with scales, if you require another pair of hands.
Świetnie radzę sobie z wagą, gdyby potrzebna była dodatkowa para rąk.

That was an incredibly dangerous spell for an adept at your level.
To było niezwykle niebezpieczene zaklęcie dla adepta na twoim poziomie. Tak.

In these new surroundings he is a surprisingly adept swimmer.
W tym nowym otoczeniu jest zaskakująco dobrym pływakiem.

Ever wondered why I was so adept at contracts?
Nie zastanowiło cię, że jestem taki biegły w umowach?

Terrorist groups are adept at exploiting the possibilities provided by failed states.
Grupy terrorystyczne mają ogromne doświadczenie w korzystaniu z możliwości, jakie oferują niesprawne państwa.

Yeah, well, actually, that's something I'm quite adept at.
Tak, rzeczywiście to jest coś, w czym jestem dośc biegły.

But I was much more adept at boxing.
Ale dużo sprawniejszy byłem w boksie.

Who knew he was so adept at fractions?
Kto by pomyślał, że tak zna się na ułamkach?

Children are incredibly adept at climbing trees.
Dzieci są biegłe we wspinaczce po drzewach.

Once again, at the summit, the 27 Member States showed themselves to be very adept at horse-trading.
Ponownie, podczas szczytu, 27 państw członkowskich wykazało, że są wielkimi adeptami trudnych negocjacji.

I'm quite adept at finding buried treasure.
Jestem całkiem niezły w wyszukiwaniu skarbów.

I see you're adept at running numbers,
Widzę, że jesteś biegły w kalkulacjach.

We are adept at legal terminology, but we do not appear to be good at communicating directly with our citizens.
Doskonale radzimy sobie z terminologią prawną, ale słabo nam idzie bezpośrednia komunikacja z obywatelami.

Unfortunately the lobbyists have been adept at influencing both the European Commission and the Council of Ministers.
Niestety lobbyści z łatwością wpływają na działania Komisji Europejskiej i Rady Ministrów.

Likewise, the European Parliament has also been adept in using technical reports to bring about a harmonised European superstate.
Analogicznie Parlament Europejski również zręcznie wykorzystywał sprawozdania techniczne do ustanowienia ujednoliconego superpaństwa europejskiego.