Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia adenina;

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

adenina f, 6-aminopuryna f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

adenina, 6-aminopuryna

Wordnet angielsko-polski

( (biochemistry) purine base found in DNA and RNA
pairs with thymine in DNA and with uracil in RNA)
adenina
synonim: A

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

adenina

Słownik środowiska angielsko-polski

adenina f chem.

Słownik techniczny angielsko-polski

adenina f