Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika karta; technika rozgałęziacz, rozgałęźnik; technika łącznik, złącze, złączka, przejściówka; technika przetwornik; technika moduł/adapter cumowniczy; adaptator(ka); ekranizator(ka);
sound adapter - informatyka karta dźwiękowa;
network adapter - informatyka karta sieciowa;
video adapter - informatyka karta graficzna;
adapter ring - technika pierścień pośredni;
adapter ring - technika pierścień pośredni;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(of book etc.) adaptator.
2.
(tech) przedłużacz, nasadka, łącznik

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(el.) rozgałęźnik, (mech.) złącze, łącznik

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rozgałęźnik

złodziejka

rozgałęziacz

nasada

karta

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n przekładka, urządzenie adaptujące

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n elektr. rozgałęziacz, trójnik
adaptator (osoba przystosowująca tekst literacki dla potrzeb teatru lub filmu)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADAPTER

NASADKA [TECHN.]

ŁĄCZNIK [ELEKTR.]

Wordnet angielsko-polski


1. (a musician who adapts a composition for particular voices or instruments or for another style of performance)
aranżer
synonim: arranger
synonim: transcriber

2. (device that enables something to be used in a way different from that for which it was intended or makes different pieces of apparatus compatible)
przejściówka, adapter, adaptor: : synonim: adaptor

Słownik internautów

adapter, kontroler
łącznik, element pośredniczący
sterownik, karta

Duży słownik chemiczny

nasadka, reduktor, złączka

Słownik audio-video Montevideo

autor przeróbki literackiej
nasadka, przedłużacz, wtyczka uniwersalna
układ dopasowujący np. kasetę
przejściówka
karta komputerowa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

łącznik

nasadka

przedłużacz

przejściówka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. nasadka
~, muzzle - nasadka karabinowa