Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) ustąpić/ustępować, ulec/ulegać; przystać/przystawać, zgodzić/zgadzać się; przychylić/przychylać się;
acquiesce to sth - godzić się z czymś, zgadzać się/przystawać na coś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vi (agree tacitly) zgadzać się, przyzwalać (to/in sth na coś)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(to/in) zgadzać się (z/ na), godzić się (z czymś), przystawać (na)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vi form. godzić się (to (in) sth - z czymś), przystawać (in sth - na coś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZGODZIĆ SIĘ

PRZYZWALAĆ

POTAKIWAĆ

PRZYTAKIWAĆ

PRZYCHYLAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zgadzać się

Słownik internautów

przystawać, zgadzać się

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pogodzić

zgadzać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We can no longer acquiesce in our defence of democracy, human rights and, especially, social justice.
Nie możemy już dłużej ustępować w obronie demokracji, praw człowieka, a szczególnie sprawiedliwości społecznej.

statmt.org

We have been unable to acquiesce to his wishes.
Nie mogliśmy zgodzić się na jego wnioski.

statmt.org

But the simplified procedure provides that all national parliaments, all 27 national parliaments, must acquiesce at least in the adoption of this Treaty change.
Jednak zgodnie z procedurą uproszczoną, na zmianę traktatu musi zgodzić się wszystkie 27 parlamentów krajowych.

statmt.org

That being the case, we should continue with question time until a decision has been taken, rather than pre-emptively acquiescing to a decision that has not yet been made.
Tury pytań powinny zatem odbywać się do czasu podjęcia decyzji, nie można bowiem zachowawczo stosować się do decyzji, która nie została podjęta.

statmt.org

Another question for you, Commissioner: are you stating that the Memorandum of Understanding was entirely the responsibility of the Irish Government and that the Commission acquiesced or agreed?
Inne pytanie do Pana, Panie Komisarzu: twierdzi Pan, że za protokół ustaleń w całości odpowiadał rząd Irlandii, a Komisja tylko na niego przystała i zgodziła się?

statmt.org

Could or should the UK revolt against a self-asserted European legal supremacy that unravels our social settlement; will the legal systems of the UK join in German constitutional revolt and demand a much needed self-restraining correction in European law, or will they continue to acquiesce in unthinkingly Europeanised legal politics, perhaps limiting even further a badly eroded national right to strike?.

www.guardian.co.uk

We can no longer acquiesce in our defence of democracy, human rights and, especially, social justice.
Nie możemy już dłużej ustępować w obronie demokracji, praw człowieka, a szczególnie sprawiedliwości społecznej.

Tell him that I am disinclined to acquiesce to his request.
Powiedzcie kapitanowi, że nie jestem skłonna przychylić się tej suplice.

Tell the captain I'm disinclined to acquiesce to his request.
Powiedz mu, że nie zamierzam przychylić się do jego prośby.

We have been unable to acquiesce to his wishes.
Nie mogliśmy zgodzić się na jego wnioski.

Wouldn't be patriotic not to acquiesce.
Nie byłoby patriotyczne, abyś się nie zgodziła.

But the simplified procedure provides that all national parliaments, all 27 national parliaments, must acquiesce at least in the adoption of this Treaty change.
Jednak zgodnie z procedurą uproszczoną, na zmianę traktatu musi zgodzić się wszystkie 27 parlamentów krajowych.