Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ból; smutek, cierpienie; pragnienie, marzenie;
have an ache in - odczuwać ból w;
aches and pains - drobne dolegliwości;

(Verb) boleć; odczuwać ból; cierpieć; (za)tęsknić, (za)pragnąć gorąco, mieć chęć, mieć ochotę;
ache to do sth - marzyć o zrobieniu czegoś, nie móc się doczekać zrobienia czegoś zapragnąć coś zrobić;
aching - (Adjective) bolący; zbolały; przejmujący;
ache for sth - tęsknić do czegoś, pragnąć/pożądać czegoś;
my back aches - bolą mnie plecy;
laugh till one’s sides ache - śmiać się do rozpuku, zrywać boki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U ból.vi boleć
my head ~s boli mnie głowa
my legs ~ bolą mnie nogi
my heart ~s serce mi się kraje
I ~ to see him pragnę go zobaczyć

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(for) boleć (ciało lub jego część), mieć chęć, mieć ochotę (na)
ból, pragnienie (czegoś), marzenie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ból m, pobolewanie n

acetylocholinoesteraza f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

ból, pobolewanie, tępy długotrwały ból, boleć

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s (ciągły) ból
vi boleć

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BÓL

OBOLAŁOŚĆ

BOLEĆ

ŁUPAĆ

DOLEGAĆ

ROZBOLEĆ

STRZYKAĆ

ZABOLEĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N ból
V boleć (o części ciała albo całym ciele)
V mieć ochotę

Słownik internautów

ból
boleć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And God, does your hand ache at the end.

www.guardian.co.uk

My cancer came from nowhere - within a few weeks of noticing an ache in my leg, doctors had x-rayed the area and I was warned that it may be a bone tumour.

www.guardian.co.uk

Christmas, if it means anything, means slogging manfully through the rituals of goodwill and bonhomie until your teeth ache from all the gritting and After Eights.

www.guardian.co.uk

You rise each morning with that ache of uncertainty in your breast.

www.guardian.co.uk

In about six minutes, your head will start to ache.
Za jakieś sześć minut zacznie boleć pana głowa.

It takes us to a place where we ache to go again.
Zabiera nas w miejsca, w których bardzo pragniemy się znowu znaleźć.

The result is a cake that gives them belly ache.
W wyniku tego powstało ciasto, po którym rozbolały ich brzuchy.

Wearing that perfume, making me ache for you and then saying no?
Używając tych perfum, sprawiasz, że mam na ciebie ochotę, a potem odmawiasz?

And maybe heal the wound from which you still ache.
I może uleczy twoją ranę, która ciągle boli.

After a while, it just makes my eyes ache.
Ale po jakiś czasie bolały mnie od tego oczy.

Didn't even notice, but she insisted, and it is starting to ache a little.
Nawet tego nie zauważałem, ale ona nalegała, i teraz zaczynają mnie trochę boleć.

But why go to all the trouble of throwing this swirl ache?
Co z tego, że Halloween jest zakazane w Haddonfield.

I had the same stomach ache I used to feel in high school.
Miałem ten sam ból brzucha jaki czułem jeszcze w szkole.

I sweat in the heat and ache in the cold.
Pocę się w upale i marznę w zimnie.

You won't have that ache in your stomach, because we're not in love.
Nie będziesz czuła kamienia w brzuchu, bo nie jesteśmy zakochani.

Some people get insomnia; others a stomach ache or headaches.
Niektórzy cierpią na bezsenność. Inni na bóle żołądka i głowy.

That beautiful girl and that poor child made your hearts ache.
Ta piękna dziewczyna i ten biedny chłopczyk wywołały ból w waszych sercach.

We all wake up and go, oh, I ache.
Budzimy się i mówimy: Boli mnie.

This matrix is what Hardy meant by the ache of modernism.
Matryca ta stanowi to, co Hardy nazywał bólem modernizmu.

If he gets a stomach ache in the night, that's strictly stag, too.
Jeśli będzie go w nocy bolał brzuch, to też tylko dla mężczyzn.

My loneliness, the ache in my heart, never went away
Moja samotność, ból w moim sercu, nigdy nie odejdzie

Lock this town up so tight it'il make his balls ache.
Tak mu zacisnąć pętlę na szyi, żeby go zabolały jaja.

You take her to coffee and say you ache for her.
Zabrał pan ją na kawę i powiedział, że pan cierpi przez nią.

A slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.
Od powolnego fokstrota bolą plecy, a druga strona może być rozczarowana.

I feel it in my bones, you ache to know my name
Czuję to w kościach, chcesz poznać moje imię,

Got something that'll dull the ache a bit?
Masz coś, co złagodzi trochę ból?

I have a belly ache since yesterday evening.
Od wczoraj boli mnie brzuch.

She thinks the kid has a stomach ache.
Ona myśli, że chłopak ma zwykły ból brzucha.

It was pain relief after a terrible ache.
To była ulga, po straszliwym bólu.

You said you felt your ball sack ache every time you thought about her.
Mówiłeś, że czułeś ból jajek za każdym razem jak pomysłałeś o niej.

How is your heart going to ache.
Jak ma tego pragnąć twoje serce.

If you sit up straight, you won't ache anymore.
Jeśli będziesz siedzieć prosto, nie będzie cię bolało.

The cop from Japan has a stomach ache.
Ten japoński policjant cierpi na ból żołądka.

I just blew your dad, my jaws ache!
Właśnie zerżnęłam twojego tatę, gęba mnie boli!

I had a stomach ache before him.
Miałem ból brzucha znim on miał.

I wake up in the morning and I ache
Budzę się rano i jestem obolały..

Are you I'm just a muscle ache.
Tak... tylko te bolące mięśnie.

Something we ate gave us a stomach ache
Coś zjedliśmy i boli nas brzuch.

Find something comfy. I ache all over.
Znajdź coś wygodnego, Selenia, jestem cały obolały.

I fear her head might ache.
Obawiam się, że może ją boleć głowa.

I also ache at that thought, Your Majesty.
Również nad tym boleję, Wasza Wysokość.

Do you have a stomach ache?
Boli cię brzuch?

Like an ache in the stomach?
To jak gdy boli brzuch?

You're giving me a head ache!
Głowa mnie od tego boli!

Beat me till your arms ache.
Bij mnie, aż będą cię bolały ręce.

Your muscles ache... and your skin is so sensitive.
Bolą cię mięśnie. Masz taką delikatną skórę.

I ache for you, my pumpkin.
Cierpię z twego powodu, moja kluseczko.

Your tooth doesn't ache any more?
Ząb boli cię bardziej?

It' ll give you a tummy ache.
Bolał by cię po niej brzuch.

The kid has a tummy ache.
Dzieciak ma bóle brzucha.

Mom, I said I have a tummy ache.
Mamo, powiedziałem, że mnie brzuch boli.

Your muscles will ache, your head will throb.
Mięśnie będą boleć, głowa pulsować.

My bones ache for Rome.
Moje kości ubolewają dla Rzymu.

Our muscles are sore, our bones ache.
Nasze mięśnie są obolałe, kości nas łamią.