Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia acetyl;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

grupa acetylowa

acetyl

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

rodnik acetylowy

Wordnet angielsko-polski

(the organic group of acetic acid (CH3CO-) )
acetyl, grupa acetylowa
synonim: acetyl group
synonim: acetyl radical
synonim: ethanoyl group
synonim: ethanoyl radical

Słownik techniczny angielsko-polski

acetyl m