Wordnet polsko-angielski

(the simplest ketone
a highly flammable liquid widely used as an organic solvent and as material for making plastics)
acetone, propanone, dimethyl ketone
synonim: propanon
synonim: dimetyloketon
synonim: dwumetyloketon

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U (chem) acetone

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m chem. acetone

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

acetone n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACETONE

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

chem. acetone

Słownik techniczny polsko-angielski

m acetone, dimethylketone