Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia acetamid, amid kwasu octowego;