Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka absorbent, pochłaniacz;

(Adjective) fizyka chłonny, wsiąkliwy, wchłaniający;
absorbent cotton wool - wata higroskopijna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj wchłaniający, chłonny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

absorbent
chłonny, wchłaniający (materiał, środek)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

absorbent m, pochłaniacz m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

absorbent, pochłaniacz, pochłaniający

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s czyn-nik pochłaniający, pochła-niacz, absorbent

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHŁONNY

ABSORBENT

POCHŁANIACZ

Wordnet angielsko-polski

(a material having capacity or tendency to absorb another substance)
absorbent, pochłaniacz
synonim: absorbent material

(having power or capacity or tendency to absorb or soak up something (liquids or energy etc.)
"as absorbent as a sponge")
chłonny, wsiąkliwy
synonim: absorptive

Słownik internautów

chłonny, wchłaniający

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

absorbujący

pochłaniający

wchłaniający

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz.,chem. pochłaniacz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And, the other component on a breathing loop is the carbon dioxide absorbent canister.
Innym elementem pętli oddychania jest zbiornik z pochłaniaczem dwutlenku węgla.

TED

Come here, I'm wearing absorbent shoulder straps.
Chodź tu, noszę chłonne paski na ramiona.

And these little puppies... these lady diaper things are super absorbent.
A te małe słodziaki... te pieluchy dla kobiet super wchłaniają.

Absorbent and yellow And porous is he
Jest żółty i porowaty, i chłonny

Also, the category of pharmaceutical products is widened to cover all absorbent hygiene products, particularly children's nappies and medical equipment for the disabled.
Poszerzona zostaje również kategoria produktów farmaceutycznych, o wszystkie pochłaniające środki higieniczne, szczególnie pieluchy dla niemowląt oraz sprzęt dla osób niepełnosprawnych.