Wordnet polsko-angielski

(perfect or complete or pure
"absolute loyalty"
"absolute silence"
"absolute truth"
"absolute alcohol")
absolute

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

absolute
(całkowity, kompletny) utter
~ne zaufanie hearty confidence
~ny władca absolute monarch/ruler
~ne zero (fiz.) absolute zero

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

absolute~ odpowiedzialność - absolute liability~ system - absolutism~ większość głosów - absolute majority of votes

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

absolute, complete, total mieć ~ą rację to be absoulutely right

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

absolute adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABSOLUTE

COMPLETE

PERFECT

ILLIMITABLE

UNLIMITED

UTTER

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj absolute, complete
wilgotność ~a absolute humidity

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. absolute

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

absoluteness

bare

despotic

out-and-out

unmitigated

Nowoczesny słownik polsko-angielski

triumphant

autarchic

all-time

outright

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Pacjent musi mieć absolutną pewność, że lekarstwa, które zażywa są autentyczne.
Patients must be absolutely sure that the medicines they take are authentic.

statmt.org

To nie prawda absolutna, ale powiedziałbym, że to bardzo blisko prawdy.
And so, we can say, although not absolutely true, that it's pretty close to being true.

TED

Ma pan absolutną rację, ale kto właściwie czyni z nich kozła ofiarnego?
You are absolutely right, but exactly who is making them the scapegoat?

statmt.org

Myślę, że poprzednia prezydencja Rady miała absolutną rację twierdząc, że jej nie chce.
I think the previous Council had it absolutely right when they said they did not want it.

statmt.org

Mogli używać swojego członkostwa w Zipcar tylko w razie absolutnej konieczności.
They could only use their Zipcar membership when absolutely necessary.

TED