Wordnet polsko-angielski

(failure to be present)
absence
synonim: nieobecność
synonim: niebytność

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(brak, nieobecność kogoś/czegoś) absence
(opuszczanie pracy z/lub bez powodu) absenteeism

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

absence~ chorobowa - sickness absence/absenteeism~ ilość absencji - amount of absenteeism~ obliczyć absencję - to calculate the level of absenteeism~ wskaźnik absencji - rate of absenteeism

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f absence, absenteeism ~ chorobowa sick absenteeism ~ w pracy absence from work

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABSENCE

ABSENTEEISM

TRUANCY

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

absence, absenteeism

Słownik techniczny polsko-angielski

f absenteeism

Nowoczesny słownik polsko-angielski

non-attendance

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Skoro mamy kraj, w którym absencja wyborcza wynosi ponad 50 %, to jak możemy mówić o demokracji?
When we have a country in which abstentions exceed 50%, how can we talk of democracy?

statmt.org