Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zdzieranie, starcie, ścieranie się, otarcie, zadrapanie; technika zużycie ścierne; geografia abrazja;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U starcie, otarcie, abrazja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ścieranie, otarcie, zadrapanie, zużycie ścierne, abrazja

Nowoczesny słownik angielsko-polski

stłuczenie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

abrazja f, starcie n, otarcie n, ekskoriacja f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

abrazja, starcie, otarcie, ekskoriacja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OTARCIE SKÓRY

WYŁYŻECZKOWANIE [MED.]

ABRAZJA

PRZETARCIE

STARCIE

Wordnet angielsko-polski


1. (erosion by friction)
abrazja
synonim: attrition
synonim: corrasion
synonim: detrition

2. (an abraded area where the skin is torn or worn off)
otarcie, starcie, obtarcie: : synonim: scratch
synonim: scrape
synonim: excoriation

Słownik internautów

otarcie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ścieranie

skrobanka

wyskrobanie

wytarcie

zadrapanie

zużywanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fot. zadrapanie filmu/zdjęcia; zarysowanie
~, mechanical - zadrapanie mechaniczne

Słownik środowiska angielsko-polski

abrazja f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Zebra offers wristbands in many colors that are waterproof and resist smudging and abrasion.
Zebra oferuje opaski identyfikacyjne, które są odporne na wodę, rozmazywanie i ścieranie i dostępne są w różnych kolorach.

Zebra Technologies

This hole in your shirt has abrasion marks around it.
A ta dziura w twojej koszuli, są wokół niej ślady otarcia.

She had a small abrasion in her throat.
W gardle miała małe otarcie.

What about the abrasion on her head.
A co z otarciem na jej głowie.

This abrasion here is very recent.
To otarcie tutaj jest bardzo świeże.

Abrasion on her forehead is fresh.
Otarcie na czole jest świeże.

cm below the left nipple, a 5cm long 2cm wide abrasion.
cm poniżej lewego sutka, 5cm długie 2cm szerokie cięcie.