Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika przerwanie wykonania zadania odwołanie;

(Verb) biologia poronić; biologia usunąć/usuwać ciążę, dokonać/dokonywać aborcji; biologia zakończyć się poronieniem, obumrzeć/obumierać, nie rozwinąć się; biologia ulec zahamowaniu; ulec przerwaniu, zakończyć się przedwcześnie, zakończyć się niepowodzeniem; odwołać/odwoływać, przerwać/przerywać, zaniechać; technika zawiesić/zawieszać się; technika przerwać/przerywać, wyjść/wychodzić z;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

usuwać, przerywać (działalność, ciążę), odwoływać (coś), nie powieść się
przerwanie wykonywania zadania

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

abort m

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

1. poronić vt, ronić vt 2. przerwać chorobę we wczesnym okresie 3. przerwać wzrost lub rozwój

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

poronić, ronić, przerwać chorobę we wczesnym okresie, przerwać wzrost lub rozwój

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt zaniechać działania, nie udać się
~ mission przerwać zadanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PORONIĆ

CIĄŻA: PRZERWAĆ CIĄŻĘ

BEZPŁODNY: ZOSTAĆ BEZPŁODNYM

UDAĆ SIĘ: NIE UDAĆ SIĘ (O ZAMIARZE)

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V poronić
V przerwać (przed zakończeniem)
N abort

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

anulować

odejść

odrzucać

opuścić

poniechać

porzucać

przerwać

przerywać

skreślić

zaniechać

zerwać

zerwanie

zrezygnować

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lotn.,rakiet. start nieudany

Słownik techniczny angielsko-polski

przerwać wykonywanie zadania

przerwanie zadania

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.
Jestem przeciwny aborcji i nie mogę poprzeć dokumentu, który promuje takie praktyki.

statmt.org

Many women died as a result of illegal abortions, performed without medical help.
Wiele kobiet zmarło wskutek nielegalnych aborcji dokonywanych bez pomocy lekarskiej.

statmt.org

Girls get aborted before they're even born when there are scarce resources.
Dziewczynki usuwa się, zanim się narodzą, tam, gdzie brak środków do życia.

TED

If we have to abort this, I want to know now.
Jeśli mamy odwołać misję, to muszę o tym wiedzieć teraz.

Can't we at least try it, and abort if something goes wrong?
Nie możemy chociaż spróbować i przerwać, jeśli coś pójdzie nie tak?

Remember, if you don't feel good, just abort the shot.
Pamiętaj, jeśli nie czujesz się dobrze, to przerwij ujęcie.

If she says no, we'll abort and turn ourselves in.
Jeżeli powie nie, poddamy się i oddamy w wasze ręce.

Please, you must abort this attack before it's too late.
Proszę odwołać atak, zanim będzie za późno.

You should also be aware we have an abort recommendation.
Powinien pan również wiedzieć, że mamy zalecenie przerwania.

The important thing is to abort an investigation of Susan's death
Ważne, żeby przerwać śledztwo w sprawie śmierci Susan,

Meanwhile you tried to abort the foetus several times.
A ty próbowałaś pozbyć się dziecka kilka razy.

We may have to abort this entire plan.
Może trzeba będzie porzucić cały plan.

How could you not put in an abort?
Jak mogłeś nie ustawić funkcji przerwania?

You are not going to abort that baby.
Nie dokonasz aborcji na tym dziecku.

Think it's too late for him to abort?
Sądzisz, że jest za późno na wyjście?

In her condition, she should abort the baby.
W tym stanie dziecko powinno być martwe.

I'm not sure, but he's requesting that we abort the air strike against Assad.
Jak? - Nie jestem pewien. Prosi, żebyśmy odwołali atak przeciwko Assadowi.

If our eyes affirm this intel, Chaos needs to abort the british assault.
Jeśli nasi ludzie to potwierdzą, Chaos będzie musiał odwołać brytyjski atak.

He tried to convince her to abort me.
Próbował ją przekonać aby poddała się aborcji.

Ma'am, with all respect… damn it, admiral, abort the air strike immediately!
Z całym szacunkiem... Cholera, admirale! Odwołać atak natychmiast!

You have 45 seconds to abort the rescue.
Masz 45 sekund na przerwanie misji.

Do you want me to abort, Michael?
Chcesz żebym przerwała, Michael?

And Raja wanted me to abort my child?
A Raja chciał zabić moje dziecko.

How could you tell me to abort... why'd you come to the concert?
Jak mogłeś powiedzieć, żebym usunęła... Czemu przyszłaś na koncert?

You are to abort your mission immediately... and proceed to Ragnar.
Masz przerwać waszą misję, natychmiast... i ruszyć do Ragnar.

Bertrand says he had orders to abort if intercepted.
Ten Bertrand powiedział, że pilot miał poddać się w razie przechwycenia.

I'm going to abort your child, Dae-kyu, you bastard!
Idę usunąć twoje dziecko, Dae-kyu, ty draniu!

We are not, you are not. We must abort the attack.
My nie jesteśmy, wy nie jesteście, musimy przerwać atak.

Sir, what abort recommendation is Aria talking about?
O jakim zaleceniu przerwania mówi

But if we need to abort or if we miss the target-
Ale jeśli będziemy musieli ją przerwać, albo spudłujemy...

Cabral's early, and he's sending his guys to the boat-- time to abort.
Cabral jest za wcześnie i wysłał swego człowieka do łodzi. Czas to przerwać.

If it's a mongol, can I still abort?
Jeżeli jest mongołowate, czy mogę jeszcze mieć aborcję?

You can no longer abort it.
Nigdy ci tego nie wybaczę!

Galactica, all ships involved in fuel unrep, abort mission.
Do wszystkich statków zaangażowanych w tankowanie, przerwać misję.

You have to abort this mission.
Musisz przerwać tą misję. - Nie mogę.

Abort mission. Return to the ship.
Przerwij misję... i wróć na statek.

Mark the position and abort mission.
Wyznaczyć pozycje i przerwać misję.

Why don't we abort this mission?
Dlaczego nie zakończymy teraz misji?

Can he abort their run?
Czy może przerwać ich lot?

That's an abort, Repeat, return to formation.
Rozkazałem, przerwać misję, powtarzam, wracaj do formacji!

Abort it; You don't have to carry it
Dokonaj aborcji, nie musisz go donosić.

I'il take you to abort tomorrow.
Jutro zabieram cię na aborcję.

Abort on my signal only.
Przerwij moje sygnału.

Sir, strongly recommend you abort mission.
Sir, bardzo polecam zaniechać misję.

Bennett, we have to abort!
Bennett, musimy przerwać! - Co?!

We have an abort recommendation.
Mamy zalecenie przerwania.

I said, abort the jump!
Powiedziałem, przerwij skok!

Go! Antonov, abort takeoff. You do not have clearance.
Teraz! Antonow, przerwij start. Nie masz pozwolenia. Powtarzam, przerwij start.

Dr. Stone, what do you mean, abort?
Dr. Stone co pan rozumie przez przerwać?

You've gotta abort his mission.
Musicie przerwać misję.

Steve, we're approaching our abort limits.
Steve, zbliżamy się do limitów gdzie konieczne będzie przerwanie operacji.

We should abort. I'm sorry, John, but I think that's Charlie's call now.
Przepraszam, John, ale wydaje mi się, że dzwoni Charlie's.