Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

subscription
(do kina, teatru) season ticket
(radio, TV) licence fee, (US) license fee

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C subscription: (TV, radio) licence fee
(teatr) season ticket

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m subscription (do czegoś, na coś - to sth) (bilet okresowy) season ticket (stała opłata) standing charges

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m 1. subscription 2. subscription card, subscription ticket 3. subscriber ~ gazety subscriber to a newspaper

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOND

FEE

FURL

CONTRACT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m subscription (czegoś, na coś to sth)
(do teatru, na przejazdy) season-ticket

Nowoczesny słownik polsko-angielski

license