Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) uzdolniony, zdolny, utalentowany, inteligentny, umiejętny; zdolny (do czegoś), sprawny; prawniczy kompetentny, uprawniony;
be able to do sth - móc/być w stanie coś zrobić; umieć/potrafić coś zrobić;
be able to do sth - móc/być w stanie coś zrobić; umieć/potrafić coś zrobić;

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zdolny (do czegoś) , utalentowany, inteligentny, umiejętny
be ~ móc, potrafić, być w stanie coś zrobić

Nowoczesny słownik angielsko-polski

będący w stanie coś zrobić

zdolne

zdolna

Słownik finansowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

posiadający zdolność prawną, zdolny do czegoś~ to pay wypłacalny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

adj.
1. posiadający zdolność prawną
2. zdolny, uzdolniony, zdatny able in body and mind
1. zdrów na ciele i umyśle
2. poczytalny able to devise property zdolny do sporządzenia testamentu able to pay wypłacalny able to sue posiadający zdolność procesową

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska


1. posiadający zdolność prawną
2. zdolny

Wielki słownik medyczny angielsko-polski2011 r., Anna Słomczewska

w złożeniach oznacza: nadający się do, możliwy do

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj zdolny, zręczny
to be ~ móc, być w stanie
Able Rate bryt. st. mors. starszy marynarz

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZDOLNY

UTALENTOWANY

SPOSOBNY

ZDATNY

ZRĘCZNY

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zdolny
móc

Wordnet angielsko-polski

(having a strong healthy body
"an able seaman"
"every able-bodied young man served in the army")
krzepki
synonim: able-bodied

Słownik internautów

zdolny (do)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

adj. zdolny
(w złożeniach) dający się
nadający się

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zdolny, sprawny, wypłacalny
able in body and mind: zdrów na ciele i umyśle, poczytalny
able to devise property: zdolny do sporządzenia testamentu

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

doświadczony

mądry

robiący

umiejętny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. nadający się; zdolny; (w złożeniach) dający się
~ to defeat the enemy - adj. zdolny do pokonania nieprzyjaciela

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. (w złożeniach) nadający się
adj. zdolny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They want the choice to be able to continue consuming subsidized electric power.
Ludzie chcą wyboru dającego dalszą konsumpcję subsydiowanej energii elektrycznej.

TED

I obtained material which you were all able to read in the secret reading room.
Uzyskałem materiał, z którym wszyscy mogliście zapoznać się w sekretnej czytelni.

statmt.org

If only we were able to reduce the amount of regulation going through this place!
Gdybyśmy tylko mogli ograniczyć regulacje, jakie przewijają się przez to miejsce!

statmt.org

Because of these divergent approaches, we were not able to reach an agreement.
Ze względu na te rozbieżne podejścia nie byliśmy w stanie dojść do porozumienia.

statmt.org

There are also countries that have to do more, because they are able to do more.
Są również kraje, które muszą uczynić więcej, ponieważ są w stanie uczynić więcej.

statmt.org

"There is no way, except at immense cost, you could have SAS-level trained troops in every part of the country to be able to respond in the timescale you'd need.

www.guardian.co.uk

The device was able to replicate many of the natural responses of lung tissue, such as detecting pathogens and speeding up blood flow so that immune cells can deal with the invaders.

www.guardian.co.uk

Britain's armed forces will no longer be able to mount the kind of operations conducted in Iraq and Afghanistan, the government's strategic defence review made clear today.

www.guardian.co.uk

"If you transport a picture panel such as the Lady with an Ermine - even the most ideal methods in the form of modern environmental chambers or special anti-shock frames are not able to sufficiently protect the work against a variety of vibrations, shocks or changes in pressure," said Professor Grazyna Korpal, dean of conservation.

www.guardian.co.uk

But I might be able to help you with her.
Ale może będę ci mógł z nią pomóc.

But I'm not able to have children of my own.
Ale nie jestem w stanie mieć dzieci.

But he needs more help than we are able to give.
Ale on potrzebuje więcej pomocy, niż jesteśmy mu w stanie udzielić.

But he was able to stay at home after all.
Ale został w domu, mimo wszystko.

Maybe longer before we're able to go to bed with someone new.
A nawet dłużej, zanim zdecydujemy się przespać z kimś nowym.

And some of us were really able to see the best in him.
A niektorzy z nas zobaczyli w nim to co najlepsze.

I'll be able to make people believe anything I want.
Będę mógł sprawić, by ludzie uwierzyli we wszystko, co będę chciał.

We'll be able to see him after a few minutes.
Będziemy mogli porozmawiać z nim za kilka minut.

Will you be able to get a computer running in two hours?
Będziesz w stanie uruchomić komputer w dwie godziny?

Have you been able to find out anything more about him?
Byliście w stanie dowiedzieć się czegoś więcej o nim?

Now they were able to do so by working together.
Byli w stanie to zrobić pracując razem.

Was she able to get him out of the house?
Była w stanie wyrzucić go z domu?

I want to be able to get around the law.
Chcę być w stanie obejść prawo.

I want to be able to tell their families why.
Chcę powiedzieć ich rodzinom dlaczego.

I do not think you are able to talk than today.
Chyba nie uda ci się z nią dzisiaj porozmawiać.

Will I actually be able to go to school now?
Czy będę mogła pójść do szkoły?

You mean no one will be able to find me?
Czy to znaczy, że nikt nie będzie mógł mnie znaleźć?

Having money means being able to do what you want.
Gdy ma się pieniądze, można robić, co się chce.

So far we haven't been able to get through to anyone.
Jak dotąd nie udało nam się dotrzeć do kogokolwiek.

When was the last time you were actually able to see your feet?
Kiedy po raz ostatni byłeś w stanie zobaczyć swoje stopy?

Who knows what we'll be able to do in a month?
Kto wie co będziemy mogli zrobić za miesiąc?

The mother won't be able to stay away for long.
Matka nie będzie sie trzymać od nich z daleka na długo.

You may never be able to lead a human life again.
Możesz już nigdy nie być zdolna do prowadzenia ludzkiego życia.

My son may never be able to use his hand again.
Mój synek nigdy nie będzie mógł w pełni władać ręką.

You've got to be able to make them all the time.
Musicie być zdolni do tworzenia ich nieustanie.

To be a able to say we did our best.
Musimy mieć odwagę, by mówić, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy.

They must be well able to read, her music know, good company.
Musi być oczytana. Znać się na muzyce. Dotrzymywać towarzystwa.

I thought you might be able to tell me more.
Myślałem, że będziesz mógł powiedzieć mi coś więcej.

I thought she might be able to help me on a project.
Myślałem, że może mi pomóc w pewnym projekcie.

I won't be able to see you for a while.
Nie będziemy mogli się widzieć przez jakiś czas.

I wouldn't be able to stand up to you now.
Nie byłabym w stanie tu być.

I haven't been able to even look at another woman.
Nie byłem nawet zdolny by spojrzeć na inną kobietę.

I just haven't been able to feel anything for a long time.
Nie byłem zdolny, by czuć cokolwiek przez długi czas.

I'd never have been able to stay true without you here.
Nie umiałabym pozostać wierna bez ciebie.

I've never been able to be with just one person.
Nigdy nie byłem w stanie być tylko z jedną osobą.

I've never been able to make my family understand what I do.
Nigdy nie potrafiłam zmusić mojej rodziny do zrozumienia tego, co robię.

They might not be able to see you but I can.
Oni może nie są w stanie was zobaczyć, ale ja owszem.

He might be able to find something out within hours.
On może się czegoś dowiedzieć w ciągu kilku godzin.

They say we may not be able to move for three days.
Powiadają, że możemy nie ruszyć się stąd przez trzy dni.

Friends should be able to call each other by name.
Przyjaciele powinni mówic sobie po imieniu.

I alone have done what no man has been able to do.
Samemu dokonałem tego czego nie byłby w stanie zrobić żaden człowiek.

Should be able to see them coming from up here.
Stąd powinniśmy widzieć, jak nadjeżdża.

Like his family is able to take care of him!
Tak jakby rodzina była w stanie o niego zadbać!

So i was able to hold you in my arms.
To był jedyny sposób, byś znalazła się w moich ramionach.

Will you be able to live here with these women?
To nasza dzielnica, dzielnica prostytutek. Czemu nie mógłbym tu mieszkać?

All we know is what he was able to tell us.
Wiemy tylko to, co był nam w stanie powiedzieć.

So you feel you're not able to help your patients?
Więc czujesz, że nie jesteś zdolny pomóc swoim pacjentom?

He should be able to take good care of the business.
Więc jestem pewna, że poradzi sobie z tym biznesem.

I will then be able to tell you what to do next.
Wtedy będę w stanie powiedzieć ci, co dalej.

At the very least, she might be able to tell us his name!
W ostateczności będzie mogła nam powiedzieć, jak się nazywał!