Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

abiotic

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. abiotic

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. abiotic