Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zaskakujący, nietypowy, odbiegający od normy; biologia zmutowany, nienormalny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj odbiegający od normy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zaskakujący

nieprzewidziany

dziwaczny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zbaczający adj., odchylający się od normy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZBOCZONY

DZIWNY

ANORMALNY

Wordnet angielsko-polski

(markedly different from an accepted norm
"aberrant behavior"
"deviant ideas")
dewiacyjny
synonim: deviant
synonim: deviate