Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) anatomia brzuszny, abdominalny; biologia odwłokowy, brzuszny, abdominalny;
abdominal breathing - oddychanie brzuszne;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj brzuszny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

brzuszny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

brzuszna

brzuszne

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

brzuszny adj

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BRZUCHOPŁETWY

ODWŁOKOWY

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to or near the abdomen
"abdominal muscles")
brzuszny, abdominalny, wentralny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. brzuszny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"Would forgive any abdominal shortcomings for sexy hands!" said a third.

www.guardian.co.uk

- Death rates in planned vascular surgery for abdominal aortic aneurysm (AAA - to prevent a burst artery) vary from under 2% in some hospitals to at least 10% in 10 of them.

www.guardian.co.uk

Antibiotics are vital to abdominal surgery.

www.guardian.co.uk

In fact, in the first draft, I had a detailed abdominal operation.

www.guardian.co.uk

I just wanted to know if she had any history of abdominal problems.
Ale chcę tylko wiedzieć czy miała już kiedyś problemy z jamą brzuszną.

What if the low blood pressure's causing the abdominal pain?
Co, jeżeli to niskie ciśnienie krwi powoduje ból w jamie brzusznej?

Typically, low blood pressure and abdominal pain means an infection.
Zazwyczaj, niskie ciśnienie krwi i ból w okolicy brzucha oznacza infekcję.

He's got some abdominal pain and a deep lac on his hand.
Odczuwa ból brzucha i ma głęboką ranę na ręce. - Dlaczego jej nie zszywasz?

You managed to pick the one symptom he never had, abdominal pain.
Podałeś jeden objaw, którego nigdy nie miał. Ból brzucha.

This isn't long enough to pass through the abdominal wall and the intestines.
Dżojstik nie jest dość długi, żeby przejść przez ścianę brzucha i jelita.

Has he had any abdominal surgery in the past?
Czy miał jakąś operację jamy brzusznej w przeszłości?

We stopped the abdominal bleeding, but he has a very serious neck injury.
Zatrzymaliśmy krwawienie brzuszne, ale ma bardzo poważny uraz szyi.

His abdominal muscles are like the shell of a tortoise.
Jego mięśnie brzucha są jak żółwia skorupa.

Tests confirm the abdominal pain was caused by liver failure.
Badanie potwierdziło, że ból brzucha był efektem niewydolności wątroby.

Remove the dying flesh before it penetrates the abdominal wall.
Usunąć to. Wyciąć martwe tkanki, zanim obejmą ścianę brzuszną.

Well, his heart symptoms presented as abdominal pains, Which is an extremely rare presentation.
Objawy serca zostały okazane jako ból brzucha, co jest niesamowicie rzadkie.

Abdominal pain plus all that stuff could equal a pancreatic cyst.
Ból brzucha plus to wszystko może oznaczać torbiele trzustkowe.

Blunt trauma to the chest and abdomen from bricks, abdominal pain.
Tępy uraz klatki i brzucha od cegieł, ból brzucha.

Left of the spine, fourth lumbar down, the abdominal aorta.
Na lewo od czwartego kręgu lędźwiowego, aorta brzuszna.

But there was no significant hemorrhage in the abdominal or thoracic cavities.
Jednak nie było znaczącego krwotoku w jamie brzusznej, czy klatce piersiowej.

He also has a deep abdominal stab wound.
Również ma głęboką, kłutą ranę brzucha.

Dr. Bailey, we have a patient wi severe abdominal pain.
Dr. Bailey, mam pacjenta z silnym bólem podbrzusza.

Is there something that causes abdominal pain that doesn't respond to morphine?
Jest coś, co powoduje bóle brzucha i nie reaguje na morfinę?

Could cause an abdominal disturbance, brown urine-- But the bronchospasm?
Może powodować niepokój żołądka, brązowy mocz... A co ze skurczem oskrzeli?

Okay, let's get a and abdominal series.
Dobrze, zróbmy morfologię,rozmaz i serię brzuszną.

Fortunato Delgado, 39-year-old male with penetrating chest and abdominal injuries.
Fortunato Delgado, 39-letni mężczyzna z przebitą klatką piersiową i brzuchem.

An abdominal infection causes sepsis, low blood pressure.
Infekcja w jamie brzusznej powoduje posocznicę, niskie ciśnienie krwi...

Patient Lauren Maybaum, 27, presented two days ago with severe abdominal pain.
Pacjentka Lauren Maybaum, lat 27. Dwa dni temu pojawił się silny ból brzucha.

Mr. Kramer, your biplane abdominal radiographs show a foreign body.
Panie Kramer. Dwupłatowa radiografia brzucha wykazała ciało obce.

We know about your abdominal pain.
Wiemy o twoim bólu brzucha.

Mrs. Flaherty is a 52-year-old woman who is suffering from abdominal pain.
Mrs. Flaherty jest 52 letnią kobietą cierpiącą na ból brzucha.

She doesn't have herpes colitis or abdominal pain.
To nie opryszczka ani ból brzucha.

Diffuse abdominal pain, trauma to lower left extremity.
Rozproszony ból brzuszny, uraz lewej nogi.

Who is suffering abdominal pain and fainting spells.
Który odczuwa bóle brzucha i chwilowe omdlenia.

Your beer belly will need extensive abdominal lipo.
Twój piwny brzuszek będzie wymagał rozległej liposukcji.

Your son sustained a severe abdominal trauma.
Twój syn podtrzymał surowy brzuszny uraz.

Found it in his abdominal cavity.
Znalazłem ją w jamie brzusznej.

An understanding of the distribution of abdominal obesity facilitates the planning of more effective measures to minimise such problems.
Wiedza na temat rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w otyłości brzusznej ułatwia planowanie efektywniejszych środków mających zminimalizować takie problemy.

Carlos Garcia, acute abdominal pain, right lower quadrant.
Carlos Garcia, ostry ból brzucha.

Can cause vomiting, abdominal pain, blood toxicity, neural damage, cardiac arrhythmia.
Może powodować wymioty, bóle, zatrucie krwi, uszkodzenia układu nerwowego, arytmię serca...'

There's nothing on abdominal situs inversus in Trauma.
Nie ma nic o urazowym brzusznym situs inversus.

Projectile lodged in his right external abdominal oblique muscle.
Pocisk umiejscowił się w prawej części mięśnia brzusznego.

It's just nonspecific chest and abdominal pain.
To tylko nieswoisty ból brzucha i klatki piersiowej.

Any chest or abdominal pain?
Ból w klatce lub ból brzucha?

It sounds like abdominal pain.
Brzmi to jak ból brzucha.

Surgery, abdominal, penetrating injuries, foreign body, initiate.
Operacja brzucha. Głęboka rana. Obce ciało.

Abdominal surgery to remove a bezoar.
Operację brzuszną w celu usunięcia bezoaru.

Head, neck and abdominal trauma.
Uraz głowy, szyi i brzucha.

No signs of abdominal trauma.
Brak widocznych oznak urazu brzucha.

And her abdominal muscles become dystonic.
I jej mięśnie brzuszne stają się dystoniczne.

How do we connect abdominal pain And numbness in the extremities With respiratory collapse?
Jak połączymy ból brzucha, i drętwienie kończyn z zapadnięciem się płuc?

Abdominal wall muscle looks good.
Mięśnie ściany jamy brzusznej wyglądają nieźle.

Let's get a head and abdominal
Tomografia głowy i jamy brzusznej.

Dorie,you've just had major abdominal surgery.
Dorie, dopiero co miałaś poważną operację brzuszną.