Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

aram.
1. abba
ojciec

2. biskup Kościoła koptyjskiego lub syriackiego