Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zmniejszyć/zmniejszać, wyciszyć/wyciszać; położyć/kłaść kres, ukrócić, ukręcić łeb; osłabić/osłabiać, stępić/stępiać, obniżyć/obniżać; (z)maleć, zelżeć, zmniejszyć/zmniejszać się, ustąpić/ustępować, przycichnąć/przycichać, wyciszyć/wyciszać się; prawniczy unieważnić/unieważniać, anulować; prawniczy stracić ważność, wygasać/wygasnąć; technika odpuszczać;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vi (diminish) zmniejszać
(weaken) osłabiać
(of storm, epidemic etc.) słabnąć, tracić na sile

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

maleć, zmniejszać (się), osłabiać, słabnąć, stępiać

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

potrącać, obniżać

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt
1. potrącać
2. zmniejszać
3. unieważniać to abate a nuisance powstrzymywać naruszenie porządku to abate a sentence unieważniać wyrok

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska


1. unieważniać
2. potrącać
3. zmniejszać

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ustąpić vi, uśmierzyć vt, zmniejszyć vt

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZMNIEJSZAĆ

UMNIEJSZAĆ

SŁABNĄĆ

OSŁABNĄĆ

OSŁABIAĆ

OSTYGAĆ

UCICHAĆ

PRZYGASAĆ

CICHNĄĆ

NACICHNĄĆ

MILKNĄĆ

OBNIŻAĆ

ŁAGODNIEĆ

ZŁAGODNIEĆ

ZELŻEĆ

RABAT: UDZIELAĆ RABATU

MALEĆ (O CENIE)

ANULOWAĆ [PRAWN.]

WAŻNOŚĆ: STRACIĆ WAŻNOŚĆ [PRAWN.]

POPUŚCIĆ

Słownik internautów

usuwać, utrącać
obniżać, opadać
osłabnąć, zmniejszyć (się)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

anulować

maleć

obniżyć

opaść

ścinać

stępiać

ustąpić

ustępować

usunąć

utrącić

zmniejszyć

Słownik techniczny angielsko-polski

1. zmniejszać, osłabiać, słabnąć
2. ścinać, stępiać
3. odpuszczać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The sustainable development of transport can help to abate climate change.
Trwały rozwój transportu może pomóc w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych.

statmt.org

In the current environment, however, inflationary pressure should abate.
Jednak w obecnej sytuacji presja inflacyjna powinna ustępować.

ECB

Those concerned about moral hazard should say that if we had good economic governance, that fear should abate.
Ci, których martwi ryzyko nadużyć, powinni zauważyć, że dobre zarządzanie gospodarką powinno uśmierzyć ich obawy.

statmt.org

Yet it seems unlikely that this objectification and commercialisation of the male form will abate any time soon.

www.guardian.co.uk

Forecasters say the sub-zero conditions will abate at the end of the week before returning in the following days.

www.guardian.co.uk

The sustainable development of transport can help to abate climate change.
Trwały rozwój transportu może pomóc w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych.

If you want the darkness to abate, you must earn the light.
Jeśli chcecie, aby ciemność zniknęła, musicie przynieść światło.

Consumes it with a burning flame that does not abate.
Trawi go palącym płomieniem, który nie słabnie.

Those concerned about moral hazard should say that if we had good economic governance, that fear should abate.
Ci, których martwi ryzyko nadużyć, powinni zauważyć, że dobre zarządzanie gospodarką powinno uśmierzyć ich obawy.

Look at the kite. If this pain will... - ever abate.
Spójrz na latawiec. ...czy ten ból kiedykolwiek ustąpi.

Although there are no foregone conclusions as to when the economic crisis will abate, the targets set by the Member States for 2020 in the research sector will not be achieved as things currently stand, just as the targets set in the previous European strategy, the Lisbon strategy, were not achieved.
Choć sprawozdanie nie przesądza z góry, kiedy kryzys gospodarczy osłabnie, przy obecnym stanie rzeczy cele wyznaczone przez państwa członkowskie na rok 2020 w sektorze badań nie zostaną zrealizowane, tak jak nie zrealizowano celów określonych w poprzedniej europejskiej strategii, czyli strategii lizbońskiej.