Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) sport Amerykańskie Stowarzyszenie Koszykówki; sport Związek Boksu Amatorskiego; finanse Amerykańskie Stowarzyszenie Bankierów;

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

Antoniani Benedictini Armeni. Congregazione Armena Mechitarista
Mechitarists