Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) sport Amerykańskie Stowarzyszenie Koszykówki; sport Związek Boksu Amatorskiego; finanse Amerykańskie Stowarzyszenie Bankierów;

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

Antoniani Benedictini Armeni. Congregazione Armena Mechitarista
Mechitarists