Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) droga główna;

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'eI-r@Udn (Często wraz z numerem) Droga główna He was on the A80 road, passing factories, mines and farms (Jechał drogą A80, mijając fabryki, kopalnie i farmy) - Ken Follett (1978) A-roads are the responsibility of the Highways Agency (Drogi główne są w gestii Wydziału Dróg) - BBC News [program BBC-TV] (2000) It was less than it would cost for a few yards of A-road (Wyszło taniej niż koszt budowy kilku jardów drogi) - Exeter Express and Echo (2002)