Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zambijski

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to or characteristic of Zambia or its people)
zambijski