Wordnet angielsko-polski

fleczer
synonim: zinc oxide eugenol