Wordnet angielsko-polski

(characterized by the formation of pseudopods for locomotion and taking food: Actinopoda
Rhizopoda)
zarodziowce, sarkodowe, zarodziowe
synonim: class Sarcodina