Wordnet angielsko-polski

(glassworts)
soliród
synonim: genus Salicornia