Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj rosyjski (język)
N Rosjanin

Wordnet angielsko-polski


1. (a native or inhabitant of Russia)
Rosjanin


2. (the Slavic language that is the official language of Russia)
język rosyjski: :

(of or pertaining to or characteristic of Russia or its people or culture or language
"Russian dancing")
rosyjski