Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj rzymski
N Rzymianin

Wordnet angielsko-polski


1. (a resident of modern Rome)
rzymianin


2. (an inhabitant of the ancient Roman Empire)
Rzymianin, starożytny Rzymianin: :


1. (of or relating to or derived from Rome (especially ancient Rome)
"Roman architecture"
"the old Roman wall")
rzymski, starorzymski, rzymiański
synonim: Romanic

2. (of or relating to or supporting Romanism
"the Roman Catholic Church")
rzymskokatolicki: : synonim: R.C.
synonim: Romanist
synonim: romish
synonim: Roman Catholic
synonim: popish
synonim: papist
synonim: papistic
synonim: papistical