Wordnet angielsko-polski

(cardinals)
kardynały
synonim: genus Richmondena