Wordnet angielsko-polski

(tuataras
extinct forms from middle Triassic)
sfenodonty, gady ryjogłowe
synonim: order Rhynchocephalia