Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj nigeryjski
N Nigeryjczyk

Wordnet angielsko-polski


1. (of or relating to Nigeria
"the Nigerian capital used to be Lagos")
nigeryjski


2. (of or relating to the people of Nigeria
"a Nigerian novelist won the Nobel Prize for literature this year")
nigerski: : synonim: Nigerien