Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Nigeria

Wordnet angielsko-polski

(a republic in West Africa on the Gulf of Guinea
gained independence from Britain in 1960
most populous African country)
Nigeria, Federacyjna Republika Nigerii
synonim: Federal Republic of Nigeria