Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Nepal

Wordnet angielsko-polski

(a small landlocked Asian country high in the Himalayas between India and China)
Nepal
synonim: Kingdom of Nepal