Wordnet angielsko-polski

(proboscis worms)
wstężnice, wstężniaki
synonim: phylum Nemertea
synonim: Nemertina
synonim: phylum Nemertina