Wordnet angielsko-polski

(mosquitoes
fungus gnats
crane flies
gnats
sand flies)
długorogie, nitkorogie, długoczułkie
synonim: suborder Nematocera