Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zobacz: north-east

Wordnet angielsko-polski

(the compass point midway between north and east
at 45 degrees)
północny wschód
synonim: northeast
synonim: nor'-east
synonim: northeastward