Wordnet angielsko-polski

krajcar, grajcar
synonim: kreutzer