Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj koreański
N Koreańczyk

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to or characteristic of Korea or its people or language
"Korean handicrafts")
koreański


1. (a native or inhabitant of Korea who speaks the Korean language)
Koreańczyk


2. (the Altaic language spoken by Koreans)
język koreański: :