Wordnet angielsko-polski

(a family of monocotyledonous bog herbs of order Naiadales)
bagnicowate
synonim: Scheuchzeriaceae
synonim: family Scheuchzeriaceae
synonim: family Juncaginaceae
synonim: arrow-grass family