Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

lipiec

Wordnet angielsko-polski

(the month following June and preceding August)
lipiec