Wordnet angielsko-polski

(Jews collectively)
żydowszczyzna