Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

żydowski

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to Jews or their culture or religion
"He is Jewish"
"a Jewish wedding")
żydowski
synonim: Judaic