Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Żydówka

Wordnet angielsko-polski

(a woman who is a Jew)
Żydówka, Izraelitka