Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

styczeń

Wordnet angielsko-polski

(the first month of the year
begins 10 days after the winter solstice)
styczeń
synonim: Jan