Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

Adj jamajski
N Jamajczyk

Wordnet angielsko-polski

(a native or inhabitant of Jamaica)
Jamajczyk

(of or relating to Jamaica (the island or the country) or to its inhabitants
"Jamaican rum"
"the Jamaican Prime Minister")
jamajski