Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N Hindus
Adj hinduistyczny

Wordnet angielsko-polski

(a person who adheres to Hinduism)
hinduista
synonim: Hindoo