Wordnet angielsko-polski

(moas)
moa
synonim: family Dinornithidae