Wordnet angielsko-polski

(dasyures
native cats
pouched mice
banded anteaters
Tasmanian devils)
niełazowate, workowce drapieżne
synonim: family Dasyuridae
synonim: family Dasyurinae